גמילות חסדים

על שלושה דברים העולם עומד  על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים

העמותה חרטה על דגלה לעמוד לימין  הזקוקים לעזרה בד בבד עם תמיכתה בלימוד התורה

הקרן מפעילה מפעלי חסד ומסייעת להכנסת כלה ולבתי אבלים הזקוקים לעזרה תוך חלוקת מזון בחגי ישראל והעמדת הלוואות לנצרכים