שיעורי תורה בנהריה

שיעור בהלכה

בכל יום בין השעות 18:00 – 19:15

בבית כנסת "ישורון" (ליד מבנה ישיבת אביר יעקב) נהריה.

מפי  הרב רן הראל שליט"א

מיד לאחר השיעור מתקיימת תפילת מנחה וערבית.

 

 

שיעור מעניין בגמרא מסכת קידושין 

בכל יום בשעה 20:00 בבית הכנסת "תפארת ישראל" ברח' מימון נהריה

מפי הרב רן הראל הי"ו

 

שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות את כל דברי תלמוד תורתך באהבה!

לתרומות ל"שערי דעה"