צוות האברכים

 ראש הכולל – הרב אלחנן דעי שליט"א

העומד בראשות עמותת "שערי דעה"

רב בית הכנסת המרכזי בשכונת סביוני דניה "היכל שלמה עובד"  חיפה

האברכים:

 • הרב הראל אשר יזדי –
 • הרב חי זרקא –
 • הרב גדי קויתי –
 • הרב אליה שם טוב –
 • הרב יעקב קובי טורג'מן –
 • הרב רן הראל –
 • הרב שמעון מונסנגו –
 • הרב משה אורי דיסלר –
 • הרב מנחם אינהורן –
 • הרב שאול כחלון –
 • הרב יעקב ישראל ועקנין –
 • הרב יהודה מדמון –