ראש הכולל – הרב אלחנן דעי שליט"א

ראש עמותת "שערי דעה"

רב בית הכנסת המרכזי בשכונת סביוני דניה "היכל שלמה עובד"  חיפה

רבני הכולל

הרב יעקב טורז'מן

דיין ומו"צ ברכסים וחיפה

הרב גדי קיויתי

רב בחיפה ומגיד שיעור בביה"כ סביוני דניה

הרב הראל אשר יזדי

ראש כולל 'יבנה - חיפה' בעל כושר לדיינות

הרב משה אורי דסלר

רב בגבעת המורה עפולה

הרב רן הראל

מגיד שיעור ורב בנהריה

הרב יהודה מדמון

רב שכונה בחיפה