פרשת פנחס

השבת פרשת פנחס,
הפרשה קרויה על שם פנחס נכדו של אהרן, שפעל באופן קיצוני אך הביא את החמלה האלוקית על ישראל,
לצד החמלה אנו קוראים על הצו לקנא מול אויבינו המדינים, וללחום מלחמה צודקת. בהמשך הפרשה יתואר מנין ישראל, תתואר חלוקת הארץ, חגיגות המועדים. בחירתו של יהושע כמנהיג ממשיך למשה. בחירה שהיתה תמוהה לרבים באותה השעה אך התבררה לאחר מכן כהדבר הנכון ביותר שהיה באותה העת. יהושע שספג את הניואנסים הרגישים של משה, יכול היה בהחלט להיות פורץ הדרך אל הארץ המובטחת. בשל רגישותו, סבלנותו, ענוותנותו והדרך שסיגל בארבעים שנות נשיאות משה.

עונג שבת מידי שבת

הרשם כעת וקבל מידי שבוע

שואף לדעת עוד?
צריך עזרה בשירותי דת?
רוצה להתייעץ עם רב?