פרשת בלק

פרשת השבוע בלק – הינה פרשת הנס הבלתי ידוע.
נוכח המאמץ הבלתי פוסק של אויבינו להמיט עלינו צער ואסון, אך ללא הועיל. בלק האסטרטג לצד בלעם הנביא, מפעילים את מיטב היכולות שבהם באופן פיזי ומטאפיזי, הם נתקלים במטריה רוחנית הרמטית הנפרשת בידי מלך חי העולמים. מול האויבים שלנו האל מגלה אלינו פיוס, רחמים, ללא כעס וחרון אף, אם רק נשכיל ללחוץ על המתג הפותח את המטריה. האחדות והצניעות. אז כאשר אנו עושים טוב ורואים רק את הטוב שבנו וסביבתנו באהבת חסד והצנע לכת, גם עינו הרעה של בלעם נשארת סתומת עין, לשונו נבעתת מקללנו וידו קצרה מלהכותינו.
מול שלום פנימי ואהבה בינותינו איש לא יוכל לנו. חלף קללות יבואו ברכות, ואויבים ייעשו אוהבים.

עונג שבת מידי שבת

הרשם כעת וקבל מידי שבוע

שואף לדעת עוד?
צריך עזרה בשירותי דת?
רוצה להתייעץ עם רב?