סיוע לבתי אבלים

כדי לסייע לאבלים לעבור באופן קל את שבעת ימי האבלות הקשים, ניתן לקבל סיוע דרך העמותה בהשלמת מנינים ובקבלת ציוד. הציוד בגמ"ח כולל: כסאות לאבלים, כסאות וספסלים למנחמים, פלטות ומיחם, סידורים נוסח העדות השונות לפרטים ולקבלת סיוע נשמח לעזור בטלפון מזכירות העמותה – 0527136775