עם סיום כל שנה קיימת נקודת גמר אליה שואף כל אברך,

להעלות על הכתב חלק מסויים מהחומר שנלמד עם התלמידים במשך השנה

ולהציב בפניהם אתגר  – כתיבת מערכת תורנית "חבורה".

התלמיד לומד לפתח סוגיא הלכתית כשהוא נדרש לצטט את לשונות הראשונים, למצוא סתירות בדבריהם, ולחדד מחלוקות ושיטות.

האברך מדריך את התלמיד לכתוב נכון, לסדר נכון דבר דבור על אופניו .

לבסוף – "החבורה" יוצאת לאור בחוברת היוצאת ע"י הישיבה.

 

לחץ להורדת החוברת