ספרים וחיבורים בהוצאת שערי דעה

"בסיום כל שנה קיימת נקודת גמר אליה שואף כל אברךותלמיד בפרויקט ה'חברותא' והיא להעלות על הכתב את החומר המשובח ביותר שזוקק וטוהר בעמל ושנלמד עם התלמידים במשך השנה כולה. האתגר העומד בפניהם הוא להפוך את התיאוריה למעשה ולהפיק חיבור תורני ברמה הגבוהה ביותר. התלמיד והאברך ש'חונך' אותו לומדים יחד לפתח את יכולות הכתיבה הניסוח וההתמצאות במרחב התורני ראשונים ואחרונים יחד עם תנאים ואמוראים בכדי שבסוף "החבורה" (חיבור תורני הנערך בחברותא) יוצאת לאור בחוברת מהודרת היוצאת לאור במאות עותקים ע"י הישיבה ועמותת שערי דעה."