ישיבת יבנה חיפה

ישיבת יבנה חיפה

עמותת אגודת שערי דעה מובילה את תוכנית "שערים לחינוך" בהנהגתו של הרב אלחנן דעי בישיבות התיכוניות - "ישיבה יבנה" בחיפה, ובישיבת "נחלת ישראל" מגדל העמק. תוכנית לפתיחת שערים חדשים ולהעצמת התורה בקרב נוער הציונות הדתית.
Header button label:לעמוד ישיבת יבנהלעמוד ישיבת יבנה
ישיבת נחלת ישראל

ישיבת נחלת ישראל

ישיבת "נחלת ישראל" הינה בית חינוך השואף להעניק למתחנכים בו חינוך אמוני תורני משולב ברמת לימודים כללית גבוהה. הישיבה רואה לנגד עיניה את הצורך לחנך את תלמידיה לתורה, לאהבת העם וארץ ולציונות הלכה למעשה.
Header button label:לעמוד ישיבת נחלת ישראללעמוד ישיבת נחלת ישראל